News

Buwan ng Wikang Pambansa – CCSE Results

Buwan ng Wikang Pambansa – Agosto 2019 “Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino” CCSE Results   Salin Sayaw (1st Runner Up) Participants – 2nd

Asian College CCSE TASCA Awardee

The CCSE Family congratulates the following TASCA Awardee for the A.Y. 2018-2019: Jeanlhiea Mae A. Embelino Ian Earl H. Nicolas Ivy M. Vilan Harvie G.